Grafik Tasarım

K AJANS TASARIM HİZMETLERİ

 
 
Tanıtım ve pazarlama odaklı tasarım ve uygulama çalışmalarına 2000 yılından bu yana müşteri merkezli çizgimiz, K AJANS AJANS HİZMETLERİ  kimliği ile yeniden yapılanarak yükselen trendini sürekli devam ettirmektedir.
Sonuç odaklı pazarlama yaklaşımlarını ve müşterilerimizin işine değer katacak doğru teknolojiler ile etkin çözümler sunarak geliştik ve sürekli gelişiyoruz.
Kurumumuzu öne çıkaran ve doğrudan bizim ve müşterilerimizin memnuniyetine yansıyan farklılıklarımız:
Müşterinin sesine verilen önem 
Giderek zorlaşan rekabet koşullarında müşterilerimizin "iş"ini ve kritik başarı faktörlerini anlamak, sektör ve pazarın gerçekleri hakkında el ele vermek, müşterimizi "doğru" ve "eksiksiz" anlayabilmek, "kolay iletişim kurulabilir olmak" "içten ilgi ve güleryüz" üzerinde önemle durduğumuz temel ilkelerimizdendir.
Ortaklık Yaklaşımı 
Projelerimizin her biri belirli bir amaca hizmet etse dahi, tüm bu projelerin müşterimizin misyon, kurum kültürü, kurum değerleri ve gelişim çizgisi ile uyumu temel yol haritamızdır. Bu kapsamda her projemiz müşterimizin değer, hedef ve ihtiyaçlarının anlaşılması, başarılı olabilecek yaklaşımların buna göre belirlenmesi esasına dayanır.
Projelerimizi birbiri üzerine örülerek sağlam bir duvarı oluşturacak adımlar olarak görerek ve yapılandırarak müşterimizin yatırımlarının giderek artan faydalar üretmesi içimizde yer alan "ortaklık" bilincinin ve sorumluluğunun bir gereğidir.
Sonuç odaklılık
Her bir proje ve ürünlerinin hangi değeri üreteceği, hangi sonuçları elde edeceği müşterimiz kadar bizim de sorumluluğumuz ve amacımızdır. Her bir projenin sonucunu ve sorumluluğunu üstlenme bilinci ile hareket etmek, maliyet/fayda farkındalığı ile fikirler önermek, değişebilecek koşul ve fırsatlara adapte olabilecek çözümler üretmek müşterimiz ile ortak başarımızın temelini oluşturmaktadır.
Zamanlama ve Aciliyet Bilinci
Zaman yerine konması, yenilenmesi, depolanması mümkün olmayan bir kaynaktır. Hele fırsatların ve alternatiflerin kazanç ve maliyetleri ile birlikte düşünüldüğünde. Zamanın, dakikliğin ve "acil" durumların ne anlama geldiğini ve nasıl ele alındığını müşterilerimize en olumlu şekilde hissettirmek en güçlü yanlarımızdandır.
Yaratıcılık ve Proaktif Olma
Yaratıcılığın herkesin dilinde olduğu ancak sadece kazananların uyguladığı günümüzde "bilmek" ve "bilineni uygulayabilmek" arasındaki farkı çok iyi biliyoruz. Yaratıcılık motivasyonumuz, müşterimizin henüz bildirmeden ya da ihtiyacının farkında olmadan dahi çözüm önerme bilincimiz ile bu farkı yaratıyoruz.
 

1- Logo Tasarımı
2- Kurumsal Kimlik Tasarımı
3- Web Tasarım
4- Banner Tasarımı
5- Baskılı ürünlerin tasarımı
6- Ambalaj Tasarımı
7- Ürün tasarımı
8- Stıcker tasarımı
9- Ambalaj Tasarımı
10- Afiş tasarımları
11- Kutu tasarımları
12- Tabela tasarımları
13- Sosyal medya içerik yönetimi
X